top of page

XRPLGoldToken in the Philippines

XRPLGoldToken is available for anyone in the Philippines with an XRP Ledger wallet address to use.  XRPLGoldToken can be used for a variety of uses such as: Allowing customers to give Tips in XRPLGoldToken or as a form of payment for goods and services.

XRP Ledger transactions complete in a fast 3-5 seconds, making accepting tips and payments in XRPLGoldToken much more convenient than Bitcoin, Ethereum or other crypto-currencies.

Additionally transaction costs on the XRP Ledger are extremely low at just fractions of dollar (regardless of whether you're sending a million or just one, making both large and micro-payments viable.

To store XRP Ledger tokens such as XRPLTGoldToken (XRPLTGT) you can use the self-custody Xumm Wallet App which is available free to download from your App Store. Tip: Never share your private wallet keys with anyone.

In conclusion, XRPLGoldToken (XRPLTGT) is a great choice for people located in the Philippines!

Ang XRPLGoldToken ay magagamit para sa sinuman sa Pilipinas na may XRP Ledger wallet address na magagamit.  Ang XRPLGoldToken ay maaaring magamit para sa iba't ibang mga paggamit tulad ng: Pinapayagan ang mga customer na magbigay ng Mga Tip sa XRPLGoldToken o bilang isang anyo ng pagbabayad para sa mga kalakal at serbisyo.

XRP Ledger transaksyon kumpleto sa isang mabilis na 3-5 segundo, paggawa ng pagtanggap ng mga tip at pagbabayad sa XRPLGoldToken magkano ang mas maginhawa kaysa sa Bitcoin, Ethereum o iba pang mga crypto-currency.
 

Ang karagdagang mga gastos sa transaksyon sa XRP Ledger ay lubhang mababa sa mga fraction lamang ng dolyar (hindi alintana kung nagpapadala ka ng isang milyon o isa lamang, na ginagawang parehong malaki at maliit na pagbabayad na mabubuhay.

Upang mag imbak ng mga token ng XRP Ledger tulad ng XRPLTGoldToken (XRPLTGT) maaari mong gamitin ang self custody Xumm Wallet App na magagamit nang libre upang i download mula sa iyong App Store. Tip: Huwag kailanman ibahagi ang iyong mga pribadong wallet key sa sinuman.

Sa konklusyon, ang XRPLGoldToken (XRPLTGT) ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga tao na matatagpuan sa Pilipinas!

bottom of page