top of page

XRPLGoldToken in Ireland

XRPLGoldToken is available for anyone in Ireland with an XRP Ledger wallet address to use.  XRPLGoldToken can be used for a variety of uses such as: Allowing customers to give Tips in XRPLGoldToken or as a form of payment for goods and services.

XRP Ledger transactions complete in a fast 3-5 seconds, making accepting tips and payments in XRPLGoldToken much more convenient than Bitcoin, Ethereum or other crypto-currencies.

Additionally transaction costs on the XRP Ledger are extremely low at just fractions of dollar (regardless of whether you're sending a million or just one, making both large and micro-payments viable.

To store XRP Ledger tokens such as XRPLGoldToken (XRPLTGT) you can use the self-custody Xumm Wallet App which is available free to download from your App Store. Tip: Never share your private wallet keys with anyone.

In conclusion, XRPLGoldToken (XRPLTGT) is a great choice for people located in Ireland!

XRPL Ireland | XRP Ledger Ireland | Gold Ireland | Crypto Ireland
XRPL Dublin | XRP Ledger Dublin | Gold Dublin | Crypto Dublin

Cork | Limerick | Galway | Waterford

Tá XRPLGoldToken ar fáil d’aon duine in Éirinn a bhfuil seoladh sparán XRP Ledger aige le húsáid. Is féidir XRPLGoldToken a úsáid le haghaidh úsáidí éagsúla, mar shampla: Ligean do chustaiméirí Leideanna a thabhairt i XRPLGoldToken nó mar fhoirm íocaíochta as earraí agus seirbhísí.

Críochnaíonn idirbhearta Mórleabhar XRP i 3-5 soicind go tapa, rud a fhágann go bhfuil glacadh le leideanna agus íocaíochtaí i XRPL GoldToken i bhfad níos áisiúla ná Bitcoin, Ethereum nó cryptocurrencies eile.

Ina theannta sin tá costais idirbheart ar an Mórleabhar XRP an-íseal ar chodáin dollar amháin (is cuma má tá milliún nó ceann amháin á sheoladh agat, rud a fhágann go bhfuil íocaíochtaí móra agus micrea-íocaíochtaí inmharthana.

Chun comharthaí Mórleabhar XRP a stóráil ar nós XRPLGoldToken (XRPLTGT) is féidir leat an aip féinchoimeádta Xumm Wallet a úsáid atá ar fáil saor in aisce le híoslódáil ó d’App Store. Leid: Ná roinn do chuid eochracha príobháideacha sparán le haon duine.

Mar fhocal scoir, is rogha iontach é XRPL GoldToken (XRPL TGT) do dhaoine atá lonnaithe in Éirinn!

bottom of page